Godt nytår

 

 

Ude børn - er sunde børn 

Det er meget vigtigt for os, at selv
 om vi er godkendt som stordagpleje, er vi ikke en institution men et privathjem, med hjemlig hygge, tryghed, ægte omsorg, og interesse i hver familie men også med meget høj pædagogisk faglighed.

 

Vores dagpleje hedder Evigglad,
 
fordi den står for forår, farver, natur, glæden ved at se den flyve, latter når den kravler på armen, spænding når den skal findes,
 gode sange og digte.
Dette er jo vores hverdag!

Den står for så meget og så er den kun en bill e!

 

  
 

Privat Naturdagpleje Evigglad
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305