Foreningen Evigglad

Cvr. 38325671 

Foreningen privat naturdagpleje Evigglad er oprettet pr. 12/1-17 med et formål, at få dagpleje børnene længere ud i naturen. Foreningen er registeret i det offenlige centrale virksomhedregister(CVR), vi er registeret som en frivillige forening.

 

Vores mål: At søge fonde der vil give støtte/bidrag eller sponsorater                     

 som kan hjælpe dagplejebørnene med at komme længere ud og   

 se lugte-mærke naturen. Vores drømme er at kunne cykle ud i lokalområdet og opleve naturen.

 

Vedtægter:

                                   Hjemsted: foreningen holder til på dagplejens hjemmeadresse.

                                   Medlemmer: Alle nuværende – kommende – gamle forældre 

                                                           Medlemskab er frivilligt         

                                   Ejerskab: Alt der bliver sponseret / givet bidrag er ejet  af foreningen, til benyttelse af alle børn.

                                   Vedligeholdelse: dagplejer står for vedligeholdelse og                                                                                            beskyttelse af alt foreningen ejer  

                                   Økonomi:  der vil ikke være ikke indtægter eller udgifter i                                                                                             foreningen, derfor ikke noget regnskab

                                   Bestyrelse: Der vil være en formand og næstformand, begge                                                                                 vil være dagplejer

                                   Generalforsamling: vil blive afholdt hvert år, fredag i uge 27

                                   Dagpleje: foreningen er kun tilknyttet privat naturdagpleje                                                                           Evigglad, Mommarkvej 255  Tandslet

                                   Hjemmeside: www.privatdagplejegruppe-sydals.dk

                                   Udmeldelse: kan ske mundtligt til bestyrelsen