Tilsyn fra kommunen.
Vi får årligt 2 uanmeldte besøg/tilsyn fra kommunen.

Vi har i vores privatdagpleje valgt at betale for ekstra tilsyn/besøg, da vi synes to besøg er for lidt!

Igennem www.dagplejekonsulent.dk

Vi har pr. 1 august 2013 skrevet kontrakt med dagplejekonsulenten Mai-Britt Ellebæk, vi får besøg 8 ekstra gang i året. En ekstra sikkerhed for jer og os.

Her får vi, som privatdagplejer, pædagogisk rådgivning inden for specifikke områder som sprogtilegnelse, motorisk og sansemotorisk udvikling, social og følelsesmæssig udvikling.

Vi udfylder samtidig udviklingsskemaer på alle børn med start ved 1 år, for at kunne træde tidligt til hvis der skal arbejdes mere med noget end andet

Men vi har dog stadig samme rettighedder til ekstra hjælp i form af, talepædagog, sundhedsplejerske, fysioterapeut.

Der er i Sønderborg kommune oprettet en gruppe (børn & unge) hvor vi i aftale med forældrene kan få ekstra tilsyn af både talepædagog, fysioterapeut og pædadgoger uden ventetid.
.

Privat Naturdagpleje Evigglad
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305