I vores dagpleje arbejder vi ud fra, de 6 kompencer:


Sproglig kompetence

At børnene igennem de første 3 leveår stimuleres, så de opnår sproglige færdigheder, der gør dem istand til at udtrykke sig og forstå andre.

Sociale kompetence

At børnene får en tryghed i forhold til sig selv og andre, lærer at fungere i den lille gruppe, øves i at tage hensyn og lære regler, få og give omsorg.

Personlige kompetence

At stimulere børnenes selvværd, selvtillid og  selvstændighed, at give børnene en bevidsthed om sig selv og andre, give dem en opfattelse af at være værdsat og udvikle det enkelte barns evner.

Krop og bevægelse

At styrke børnenes kropslige udvikling og bevidsthed, at opmuntre til at opleve glæden ved fysisk udfoldelse og give børnene en sund og ernæringsrigtig kost.

Kulturelle udtryksformer

At give kendskab til danske skikke og traditioner, udvikle og stimulere børnenes skabende evner, give genskab til nærmiljøet og dets muligheder, give kendskab til danske børnesange og lære børnene at have/vise respekt for andre mennesker og deres kultur.

Natur og naturfænomener

At give børnene en begyndende forståelse for at naturen rummer værdier de skal være med til at værne om, at børnene oplever deres omverden - herunder årstidernes skiften.
 Vi arbejder sammen med børnene og inddrager dem i en alm. hverdagsliv, hvor de bl.a. erhverver sig viden, færdigheder, normer og handlemåder.


Privat Naturdagpleje Evigglad
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305